Neurokirurgia Konstandina H. Stoforu ju uron mirë se ardhjen në faqen e saj të internetit.

Në krahasim me specialitetet e tjera kirurgjike, sektori i neurokirurgjisë në dhjetëvjeçarët e fundit është fuqimisht i lidhur me progresin teknoligjik e si rrjedhojë neurokirurgu mund të “lundrojë digjitalisht” në pjesët e dëmtuara, duke dhënë një diagnozë të saktë dhe koherente.

Qëllimi i çeljes së faqes së internetit është për t’ju ofruar mundësinë të informoheni për zhvillimet më të fundit si dhe teknikat bashkëkohore në sektorin e neurokirurgjisë, në lidhje me lëndime të trurit dhe të shtyllës kurrizore që eventualisht ju shqetësojnë juve ose dikë pranë mjedisit tuaj famijar.

Neurokirurgia Konstandina Stoforu përballet përditë me raste që lidhen me sa më sipër, duke realizuar me sukses absolut ndërhyrje me teknikat më moderne neurokirurgjike, duke marrë parasysh unikalitetin e çdo pacienti.

TEKNIKA TË REJA KIRURGJIKALE

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ